Galleria Continua
San Gimignano
Beijing
Les Moulins
Habana
QIU ZHIJIE 'Living Writing'

QIU ZHIJIE 'The world before' 2016 (detail). Photo: Andrea Rossetti

08/09/2018

QIU ZHIJIE 'Living Writing'

08/09/2018 - 03/03/2019

solo show 

21st Century Museum of Contemporary Art 

Kanazawa, Japan 

www.kanazawa21.jp